Ignorant supporters

Prodati Hajduk jednom vlasniku i pod svaku cijenu želja je onih koji smatraju da je problem Hajduka vlasništvo. Ne smatrate li da je upravljanje do sada bio veći problem? Nisu li do sada ljudi koji su ga nadzirali, ljudi koji su u Hajduku radili, pa u konačnici i igrači koji su za njega igrali bili …

Ignorant supporters Read More »